Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao toán lớp 3

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi bao gồm 350m vải vóc thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng độ lớn đó và còn quá mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ xống áo cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và vượt 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kg gạo, vội 3 lần túi thiết bị hai. Hỏi yêu cầu lấy ngơi nghỉ túi trang bị hai bao nhiêu kg gạo đổ quý phái túi trang bị hai nhằm số gạo ở nhì túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi vật dụng hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhị túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi đều bằng nhau thì từng túi tất cả số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải kéo ra ở túi trước tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ bao gồm ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc không vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB cùng BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + 20 + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A bao gồm 40 học sinh được chia thành 4 tổ, từng tổ lại chia hầu như thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ bao gồm số học viên là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm tất cả số học sinh là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn giải đáp đúng

a.Số ngay thức thì sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trung tâm số 9068 và 11982 là:

A.10000 và 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 cùng 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 và 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Năm 2021 Chính Xác

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một tổ thuỷ lợi đào được 132m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được từng nào m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, bà mẹ mua cho Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và cài một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền sót lại mẹ dùng làm mua thức ăn. Hỏi bà mẹ đã dùng từng nào tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số tiền mẹ dùng để mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền bà bầu dùng đề thiết lập thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số nhỏ nhắn nhất gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg bộ mì đựng phần đông trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng hầu như trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 với x” thì bằng 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 4m 30cm và chiều rộng lớn là 80cm?

2Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm cùng chiều rộng là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài tất cả 792 con gà nhốt phần đa vào 9 ngăn chuồng. Fan ta buôn bán đi số con gà ngay số gà nhốt trong 2 phòng chuồng. Hỏi bạn ta đã phân phối đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi chống chuồng nhốt số kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số con gà đã bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý giá biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một shop có 132kg đường, đã bán ¼ số kg đường đó cùng 9kg. Hỏi siêu thị còn lại từng nào kg đường?

Đáp án:

Số đường shop đã bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn lại số con đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: bao gồm 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi gồm 5 bao gạo như vậy nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một shop có 6 thùng nước mắm như nhau chưa tổng số 54 lít. Cửa hàng đã phân phối hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng đã phân phối hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn lại số thùng nước mắm nam ngư là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: ban đầu có 5 bổ tải chở tổng số 210 bao đường vào kho, tiếp nối có thêm 3 xe cộ nửa chở con đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết các xe thiết lập chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe cộ chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe cộ chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao mặt đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng bao gồm 56 nghìn đồng tải được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng cài đặt được từng nào quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng tải được số quyển chuyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: bao gồm một tổ học viên tham gia trồng rừng, fan ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nữa nhiệm vụ được giao 2 cây phải tổng số cây xanh được là 238 cây. Hỏi tổ học viên đó tất cả bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo nhiệm vụ mỗi em trông số km là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số lượng kilomet là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó có số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu sản xuất thùng tốt nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu cấp dưỡng thùng độc nhất 5 lít thì tổng thể dầu tất cả trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là một trong những phần số dầu thùng thứ hai là 2 phần.

Tổng số phần đều nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng sản phẩm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu nghỉ ngơi thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn bạn ta kê 9 sản phẩm ghế đủ chỗ mang đến 81 tín đồ ngồi. Trên thực tế có mang đến 108 fan đến dự họp. Hỏi bắt buộc kê thêm mấy hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi hàng ghế có số địa điểm là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số sản phẩm ghế đề xuất kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như vậy có trọng lượng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa cân nặng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một sân vườn cây ăn uống quả có 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cây nạp năng lượng quả đó có toàn bộ bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong sân vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo bị cắn là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?