Tài liệu tất cả 567 trang, được soạn bởi thầy giáo trần Đình Cư, tổng hợp khá đầy đủ lý thuyết, các dạng toán và bài xích tập từ bỏ cơ phiên bản đến nâng cao các siêng đề Toán lớp 10 phần Đại số.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 10

*

Khái quát câu chữ tài liệu bài xích giảng cơ bạn dạng và nâng cao Toán 10 (Tập 1: Đại số 10):CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.BÀI 1. MỆNH ĐỀ.Dạng 1. Nhận biết mệnh đề, mệnh đề đựng biến.Dạng 2. Xét tính trắng đen của mệnh đề.Dạng 3. Phủ định của mệnh đề.Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương.Dạng 5. Mệnh đề cùng với kí hiệu với mọi, tồn tại.BÀI 2. TẬP HỢP.Dạng 1. Tập hợp và các phần tử của tập hợp.Dạng 2. Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau.BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.Dạng 1. Giao cùng hợp của nhị tập hợp.Dạng 2. Hiệu và phần bù của hai tập hợp.Dạng 3. Bài xích toán thực hiện biểu đồ vật Ven.Dạng 4. Minh chứng X ⊂ Y. Minh chứng X = Y.BÀI 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.Dạng 1. Kiếm tìm giao và hợp những khoảng, nửa khoảng, đoạn.Dạng 2. Xác minh hiệu cùng phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng.BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ không nên SỐ.Dạng 1. Biết số khoảng a cùng độ đúng mực d. Ước lượng sai số tương đối, những chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn.Dạng 2. Biết số sấp xỉ a cùng sai số kha khá không vượt quá c. Ước lượng không nên số tốt đối, những chữ số chắc, viết bên dưới dạng chuẩn.Dạng 3. Quy tròn số. Ước lượng không nên số giỏi đối, không đúng số tương đối của số quy tròn.Dạng 4. Sai số của tổng, tích cùng thương.Dạng 5. Xác định các chữ số có thể của một vài gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng với kí hiệu kỹ thuật của một số.

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.Dạng 1. Tính cực hiếm của hàm số tại một điểm.Dạng 2. Tìm kiếm tập xác minh của hàm số.Dạng 3. Tính đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số.Dạng 4. Phụ thuộc đồ thị tìm những khoảng đồng biến, nghịch biến.Dạng 5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét tính đồng biến, nghịch biến đổi của hàm số.Dạng 2. Đồ thị hàm số bậc nhất.Dạng 3. Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng.Dạng 4. Khẳng định hàm số bậc nhất.Dạng 5. Câu hỏi thực tế.BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.Dạng 1. Bảng đổi thay thiên, tính đối chọi điệu, GTLN với GTNN của hàm số.Dạng 2. Khẳng định hàm số bậc hai.Dạng 3. Đồ thị hàm số bậc hai.Dạng 4. Sự tương giao.Dạng 5. Toán thực tế.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.Dạng 1. Điều kiện xác định của phương trình.Dạng 2. Thực hiện điều kiện khẳng định của phương trình nhằm tìm gghiệm của phương trình.Dạng 3. Phương trình tương đương, phương trình hệ quả.BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.Dạng 1. Phương trình tích.Dạng 2. Phương trình chứa ẩn trong cực hiếm tuyệt đối.Dạng 3. Phương trình đựng ẩn ở mẫu.Dạng 4. Phương trình chứa ẩn sống trong lốt căn.Dạng 5. Định lý Vi-et với ứng dụng.Dạng 6. Giải với biện luận phương trình.BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.

Xem thêm: Mỗi Lần Ăn Hàu Có Tốt Không ? Top 10 Lợi Ích Sức Khỏe Của Hàu

Dạng 1. Giải và biện luận hệ phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 2. Giải với biện luận hệ phương trình số 1 ba ẩn.Dạng 3. Giải và biện luận hệ phương trình bậc cao.Dạng 4. Các bài toán thực tế phương trình, hệ phương trình.

CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. BẤT ĐẲNG THỨC.Dạng 1. Chứng minh bất đẳng thức phụ thuộc định nghĩa và tính chất.Dạng 2. Thực hiện bất đẳng thức Cauchy (Côsi) để chứng minh bất đẳng thức và tìm giá tri phệ nhất, nhỏ dại nhất.Dạng 3. Đặt ẩn phụ trong bất đẳng thức.Dạng 4. Thực hiện bất đẳng thức phụ.BÀI 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.Dạng 1. Điều kiện xác định của bất phương trình.Dạng 2. Cặp bất phương trình tương đương.Dạng 3. Bất phương trình hàng đầu một ẩn.Dạng 4. Hệ bất phương trình số 1 một ẩn.BÀI 3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét lốt nhị thức bậc nhất.Dạng 2. Bất phương trình tích.Dạng 3. Bất phương trình chứa ẩn làm việc mẫu.Dạng 4. Bất phương trình chứa trị giỏi đối.BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.Dạng 1. Bất phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 2. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 3. Việc tối ưu.BÀI 5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.Dạng 1. Xét vết của tam thức bậc hai vận dụng vào giải bất phương trình bậc hai đối kháng giản.Dạng 2. Ứng dụng về vết của tam thức bậc hai nhằm giải phương trình tích.Dạng 3. Ứng dụng về vệt của tam thức bậc hai để giải phương trình cất ẩn làm việc mẫu.Dạng 4. Ứng dụng về lốt của tam thức bậc hai để tìm tập khẳng định của hàm số.Dạng 5. Tìm đk của tham số nhằm phương trình bậc hai vô nghiệm – có nghiệm – có hai nghiệm phân biệt.Dạng 6. Tìm điều kiện của tham số nhằm phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện đến trước.Dạng 7. Tìm đk của tham số để bất phương trình vô nghiệm – gồm nghiệm – nghiệm đúng.Dạng 8. Hệ bất phương trình bậc hai.

CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ.BÀI 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT.BÀI 2. BIỂU ĐỒ.BÀI 3. SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ – MỐT.BÀI 4. PHƯƠNG không đúng VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

CHƯƠNG 6. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.BÀI 1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.Dạng. Xác định các yếu tố liên quan đến cung cùng góc lượng giác.BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT CUNG.Dạng 1. Biểu diễn góc cùng cung lượng giác.Dạng 2. Xác minh giá trị của biểu thức cất góc sệt biệt, góc liên quan đặc biệt và vệt của quý hiếm lượng giác của góc lượng giác.Dạng 3. Minh chứng đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không nhờ vào góc x, đơn giản biểu thức.Dạng 4. Tính quý hiếm của một biểu thức lượng giác khi biết một quý giá lượng giác.BÀI 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.Dạng 1. Tính quý giá lượng giác, biểu thức lượng giác.Dạng 2. Khẳng định giá trị của một biểu thức lượng giác tất cả điều kiện.Dạng 3. Minh chứng đẳng thức, dễ dàng biểu thức lượng giác và chứng tỏ biểu thức lượng giác không dựa vào vào biến.Dạng 4. Bất đẳng thức lượng giác với tìm giá bán trị mập nhất, giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức lượng giác.Dạng 5. Minh chứng đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác.