ÁO SƠ mày THÊU TAY LIỀN (vải visco mềm) form size XS S M # 260k http://dongphucmerriman.com - facebook.com/tataf21 -----------------------------------------