*

Theo Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư cam kết Hội đồng trình bày Trung ương, sau Đại hội XIII, hội nghị Trung ương 4 đã tổng kết Nghị quyết tw 4, khóa XII và tw đã độc nhất trí ban hành Kết luận số 21-KL/TW về tăng nhanh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, cách xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bạn đang xem: 19 điều đảng viên không được làm 2019

Phạm vi của tóm lại Hội nghị tw 4, khóa XIII so với hội nghị Trung ương 4, khóa XII rộng lớn hơn, khái quát hơn, không chỉ là đề cập đến Đảng cơ mà đề cập mang lại cả khối hệ thống chính trị. Đây là điểm mới đầu tiên. Đồng thời nhận diện suy thoái và khủng hoảng rộng hơn, nhấn mạnh đến vụ việc tiêu rất trong Đảng, đầu tiên là suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Và hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đưa ra 5 đội nhiệm vụ, chiến thuật (Nghị quyết trung ương 4, khóa XII chỉ tất cả 4 team nhiệm vụ, giải pháp), trong các số ấy có bổ sung giải pháp trang bị hai là về xây dựng đội ngũ nhân viên và dìm mạnh giải pháp đẩy táo tợn đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị này, tw tổng kết, review và ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về gần như điều đảng viên ko được làm.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông tiến công giá: “Đây là 1 hệ chỉnh thể, lúc có kết luận Hội nghị trung ương 4, khóa XIII thì ban hành luôn phương pháp số 37-QĐ/TW, là khối hệ thống các văn bản của Đảng nhằm tăng cường xây dựng Đảng và khối hệ thống chính trị vào sạch, vững mạnh, toàn diện”.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nêu rõ, quy định số 37-QĐ/TW vẫn giữ nguyên 19 điều như luật pháp số 47-QĐ/TW năm 2011 nhưng tất cả 5 điểm mới đáng chú ý.

Điểm mới thứ nhất là việc chuyển một vài nội dung của 2 điều trong giải pháp 47-QĐ/TW vào nội dung của các điều khác và từ đó thêm 2 điều mới.

Điểm mới thứ nhì là bổ sung cập nhật thêm 2 điều mới, sẽ là Điều 3 cùng Điều 13.

Điều 3 chính sách đảng viên ko được: “Phản bác, đậy nhận, xuyên tạc nhà nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; công ty nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi;”tư duy nhiệm kỳ“, câu kết xuôi chiều, dân công ty hình thức, thấy đúng không nào bảo vệ, thấy không nên không đấu tranh; độc đoán, siêng quyền, quan liêu liêu, xa vắng quần chúng”.

Theo Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, đó là sự bổ sung cập nhật rất quan trọng đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi những thế lực cừu địch chưa bao giờ từ bỏ thủ đoạn để lắc đầu chủ nghĩa Mác- Lênin, khước từ tư tưởng hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng. Đại hội XIII của Đảng vừa rồi thường xuyên nhấn dũng mạnh điều này. đề xuất việc bổ sung là trả toàn đúng đắn trong bối cảnh bây chừ và có mức giá trị thọ dài.

Tại Điều 13, đảng viên ko được: “Can thiệp, ảnh hưởng tác động vào vận động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy hỏi tố, xét xử, thi hành án, xét sệt xá, xử lý khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho những hành vi phạm luật quy định của Đảng, pháp luật của phòng nước. Tác động, nghiền buộc, tải chuộc tổ chức, cá nhân để bớt trách nhiệm, hình phạt cho những người khác”.

Xem thêm: Thống Kê Diện Tích Rừng Việt Nam Qua Các Năm 2019, Hiện Trạng Rừng Việt Nam Qua Các Năm

Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông phân tích, tiến hành các quyết nghị đại hội gần đây và các nghị quyết của Trung ương, Bộ bao gồm trị, chúng ta đẩy mạnh khỏe cuộc tranh đấu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giữa những năm qua, đã xuất hiện thêm những cá thể có hành vi tác động mang lại tổ chức, cá thể không đúng để giảm những hình phạt. Với tinh thần của các đại hội ngay gần đây, tốt nhất là Đại hội XIII là kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nên việc Đảng nguyên tắc đảng viên không được làm những việc này là điểm mới, rất quan trọng trong toàn cảnh hiện nay.

Điểm mới thứ ba, trong khí cụ số 37-QĐ/TW đã bổ sung vào một số điều so với dụng cụ 47-QĐ/TW, lấy một ví dụ như bổ sung vào Điều 9 là ko được: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, gia tài ra nước ngoài, mở thông tin tài khoản và cài bán tài sản ở quốc tế trái quy định”.

Lâu nay, trong Đảng nhức nhói về hồ hết hiện tượng tiêu cực như thế. Bao gồm những người sử dụng văn bởi không đúng, chứng từ không đúng, chứng nhận giả, không phù hợp pháp; có cá thể chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, cho nên việc bổ sung vào Điều 9 văn bản này rất tương xứng với bối cảnh hiện nay và cũng để phòng ngừa những hiện tượng lạ này tuy vậy chưa nhiều, để giữ vững được phẩm hóa học của tín đồ đảng viên cộng sản - Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông nêu rõ.

Ông Nguyễn Viết Thông phân tích: Triển khai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đội ngũ nhân viên theo 6 dám “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu đựng trách nhiệm, dám thay đổi sáng tạo, dám chống chọi với khó khăn thử thách, quyết liệt trong hành động vì tiện ích chung”, Bộ bao gồm trị khóa XIII mới ban hành Kết luận số 14-KL/TW về nhà trương khuyến khích và bảo đảm cán cỗ năng động, sáng chế vì tác dụng chung. Đây là kết luận rất cân xứng trong toàn cảnh hiện nay, song song với khuyến khích, đôi khi phải tất cả bảo vệ.

Kết luận số 14-KL/TW rất có giá trị, tương xứng với quyết nghị Đại hội XIII của Đảng, tương xứng với nghị quyết bắt đầu của Trung ương, những luật pháp mới của cục Chính trị, của Ban bí thư. Và nguyên tắc số 37-QĐ/TW đã bổ sung cập nhật vào Điều 11 là cấm đảng viên “Lợi dụng công ty trương khích lệ và bảo đảm cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao trùm hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng với pháp luật của nhà nước”. Việc bổ sung cập nhật này là rất yêu cầu thiết.

Quy định số 37/QĐ/TW cũng bổ sung quy định một số trong những hành vi nhưng mà đảng viên không được làm, như thể không được doạ dọa, trù dập, trả thù tín đồ khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các pháp luật của Đảng cùng pháp luật của nhà nước về bảo đảm an toàn người tố cáo, phê bình, góp ý; không có hành vi chạy chức, chạy quyền... Hay thờ ơ, vô cảm với những hành vi không đúng trái trong làng hội.

Ông Nguyễn Viết Thông dìm mạnh, đó là những văn bản cấm, đã bám sát vào lòng tin nghị quyết các đại hội gần đây, nhất là nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương, những quy định của cục Chính trị. Những bổ sung này có chức năng rất lớn, trường hợp như bọn họ thực hiện nay nghiêm.

Thứ tư, trong chính sách số 37-QĐ/TW đã biến hóa thứ tự một trong những điều so với qui định 47-QĐ/TW. Điều 1 điều khoản không được “Nói, viết, có tác dụng trái hoặc không triển khai Cương lĩnh thiết yếu trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; có tác dụng những vấn đề mà luật pháp không cho phép”. Điều 2 “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động của Đảng; từ bỏ ứng cử, dấn đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức triển khai nhà nước, mặt trận Tổ quốc, những tổ chức bao gồm trị - buôn bản hội, những tổ chức quần chúng được Đảng, bên nước giao trọng trách khi không được tổ chức đảng tất cả thẩm quyền đến phép”. Cùng Điều 3 là nguyên tắc mới. Ở đây có sự thay đổi thứ tự cho phù hợp, không áp theo thứ từ như chế độ 47-QĐ/TW; mặt khác được thu xếp lại từ những việc cấm số đông điều tác động đến sinh mệnh của toàn Đảng, non sông trước, tiếp nối đi vào hồ hết điều cố thể.

Điểm bắt đầu thứ năm là về hiệ tượng văn bạn dạng và lối diễn đạt. Hiệ tượng văn phiên bản trong giải pháp số 47-QĐ/TW, mục đầu tiên về phần đa điều đảng viên không được thiết kế không ghi rõ các điều. Nhưng cơ chế số 37-QĐ/TW, Mục I: phần lớn điều đảng viên ko được làm, đã chế độ rất rõ những điều từ bỏ Điều 1 cho Điều 19; đồng thời bao gồm sự biên tập lại một số điều cho nghiêm ngặt hơn. Như tại Điều 1 của nguyên lý số 47-QĐ/TW nói đảng viên ko được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh bao gồm trị, Điều lệ Đảng... Còn trong hình thức số 37-QĐ/TW không chỉ cấm đảng viên ko được nói và làm cho trái, mà đảng viên ko được viết trái (nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh bao gồm trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, đưa ra quyết định của Đảng; làm những vấn đề mà lao lý không mang lại phép).

Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông tiến công giá, sau 10 năm tiến hành Quy định số 47-QĐ/TW, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội XII, duy nhất là Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết siêng đề của Trung ương, của cục Chính trị và căn cứ vào dự báo trong thời hạn tới đây, vấn đề Ban Chấp hành tw Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW rất đúng lúc, trong toàn cảnh hiện nay.